സുഖപ്രദമായ കോടതി

 • സുഖപ്രദമായ കോടതി

  സുഖപ്രദമായ കോടതി

  പിൻവശത്ത് ഇലാസ്റ്റിക് പാഡ് ഫീച്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സുഖപ്രദമായ കോർട്ടുകൾ, പേശികളുടെ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനും കളിക്കാരുടെ സുഖം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും കളിക്കുമ്പോൾ നിയന്ത്രിത ലാറ്ററൽ നൽകുന്നു, അടിവസ്ത്രത്തിലെ ചെറിയ തരംഗങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, ഈ സ്പ്രിംഗ് പാഡ് സിസ്റ്റം കളിക്കാരന്റെ താഴത്തെ പുറം, കാൽമുട്ടുകൾ, സന്ധികൾ എന്നിവയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

  സവിശേഷതകൾ
  ● ബാക്ക്‌സൈഡ് പാഡ് ഡിസൈൻ: മികച്ച സുഖവും ആഘാത പ്രതിരോധവും
  ● പ്രകടനം: ഉയർന്നതും താഴ്ന്നതുമായ താപനിലയിൽ ചെറിയ ഇലാസ്റ്റിക് മാറ്റം
  ● ബോൾ റീബൗണ്ട്: ശരാശരി മുകളിൽ
  ● കാലാവസ്ഥ പ്രതിരോധം: താപനില സഹിഷ്ണുത -40℃-70℃