റൂബ്ലോക്ക്

 • റൂബ്ലോക്ക്

  റൂബ്ലോക്ക്

  റബ്ലോക്ക് ചലിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാളേഷന് അനുയോജ്യമാണ്.കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വളരെ ലളിതമാണ്, ടൈലുകൾ പസിൽ കഷണങ്ങൾ പോലെ പരസ്പരം യോജിക്കുന്നു, പ്രത്യേക പശകളൊന്നും ആവശ്യമില്ലാതെ സ്വയം ചെയ്യേണ്ട ഒരു യഥാർത്ഥ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

  സവിശേഷതകൾ

  ● സുരക്ഷിതവും പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതും ഉയർന്ന പ്രകടനവും
  ● സ്ക്രാച്ച്, ഡെന്റ്, ഗേജ്, സ്ലിപ്പ് എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കും
  ● വേഗത്തിലും എളുപ്പത്തിലും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ
  ● സ്ഥാനം മാറ്റുന്നതിനും എളുപ്പത്തിൽ നീക്കുന്നതിനുമുള്ള വഴക്കം