റബ്റോൾ

 • റബ്റോൾ

  റബ്റോൾ

  റബ്ബർ ജിം ഫ്ലോറിംഗിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരമായ ശൈലിയാണ് RubRoll, കടുപ്പമേറിയതിനൊപ്പം, മൃദുവും തലയണയുള്ളതുമായ ഉപരിതലം ഫ്ലോർ വ്യായാമത്തിനോ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനോ സുഖപ്രദമായ അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.
  കൊമേഴ്സ്യൽ, റെസിഡൻഷ്യൽ ഇൻഡോർ ഉപയോഗത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.

  സവിശേഷതകൾ:

  ● അത്യന്തം കടുപ്പമുള്ളതും ഈടുനിൽക്കുന്നതും
  ● സ്ക്രാച്ച്, ഡെന്റ്, ഗേജ്, സ്ലിപ്പ് എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കും
  ● വൃത്തിയാക്കാനും പരിപാലിക്കാനും എളുപ്പമാണ്
  ● ഫലത്തിൽ തടസ്സമില്ലാത്ത രൂപം